Tag: Sagi Azran

Shamati Shomecha – שמעתי שומעך

Sagi Azran – 2009 – שגיא עזרן Shamaati Shomecha – שמעתי שמעך

Holly Dolly – הולי דולי

Sagi Azran – 2008  – שגיא עזרן [youtube 6jNqWYVEFdQ] [youtube lA59ekT6XnY]

PaAmonei Habalkan – פעמוני הבלקן

Sagi Azran & Sharon Eskaslassy

Load more