Tag: Moshiko Halevy

See Yona – סעי יונה

Moshiko Halevy – 1974 – הלוי מושיקו

Sachki Sachki – שחקי שחקי

Moshiko Halevy – 1983 – מושיקו הלוי

Gam Li El – גם לי אל

Moshiko Halevy  – 1996 – לחן ריקוד ומילים: מושיקו הלוי הלחן והריקוד נכתבו לכבוד יום הולדתו ה70 של אליהו המילים נכתבו 10 שנים לאחר מכן מוקדש לכל המכירים והמוקירים באהבה זה השיר לך אקדישה אליהו גמליאל בו נגילה ונשמחה והלל נשיר לאל זה לכבוד יום ההולדת אביבים שמונים חלפו ואיתך בשיר וזמר חלילים יחללו תופים הדם ישמיעו …

Continue reading »

Moshiko Halevy – Dying Swan – מושיקו הלוי – מות הברבור

Moshiko Halevy – Dying Swan – מושיקו הלוי – מות הברבור

Shirat Hayam – שירת הים

moshiko Halevy – 1992 – הלוי מושיקו Shirat Hayam

Hallo – הלו

Moshiko Halevy – 2009 – יצחק הלוי מושיקו

Debka Yaffo – דבקה יפו

Moshiko Halevi – 1978 – מושיקו הלוי

Hora Yamit – הורה ימית

Moshiko Halevy – 1978 – יצחק הלוי מושיקו

Yaffo – יפו

Moshiko Halevi – 1978 – מושיקו הלוי

Debka Dor – דבקה דור

Moshiko Halevi – 1985 – יצחק הלוי מושיקו

Load more

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM