Tag: Lena Shettler

Tni LaBechi Lifrotz – תני לבכי לפרוץ

Oren Ashkeanzi & Lena Stettler – 2009 –

Rokedet Kemo Sufa – רוקדת כמו סופה

Lena Ashkenazi & Michal Harari – 2009 – לנה אשכנזי ומיכל הררי