Tag: Gila Paz

Shoov Meashenet – שוב מעשנת

Gila Paz – 2015 – פז גילה

Zemer Hamalach Hitalki – זמר המלח האיטלקי

Gila PAz – 2017 – גילה פז

Tziporim Nodedot – ציפורים נודדות

Gila Paz – 2014 – גילה פז ואורה אורבך

Hanigun Shelcha – הניגון שלך

Gila Paz – 2013 – גילה פז

Gan Chorpi – גן חורפי

Gila Paz – 2009 – גילה פז GalgalDance – גלגלדאנס

Kien Sera – קיין סרה

Gila Paz – גילה פז [youtube i9DWuUqrDJs]

KeShetashuv – כשתשוב

Gila Paz – גילה פז [youtube YvE9Xap9Agc]

BeSheket Kaze – בשקט כזה

Gila Paz – 2010 – גילה פז [pro-player type=’video’]http://www.youtube.com/watch?v=7htDVyj5Hk4[/pro-player]

Kisas – קיסס

Gila Paz – 2006 – גילה פז [google -2706375134061631236#]