Tag: Avi Amsalem

Tzlil Inbalim – צליל ענבלים

Avi Amsalem – 1994 – אמסלם אבי

Susati Veani – סוסתי ואני

Avi Amsalem – 1990 – אבי אמסלם

Zikukim – זיקוקים

Avi Amsalem – 2012 – אמסלם אבי

Geshem BeMay – גשם במאי

Avi Amsalem – 2010 – אבי אמסלם Kmo Geshem BeMay – כמו גשם במאי

(P) Ani Eshtageya – אני אשתגע

Avi Amsalem – 1992 – אבי אמסלם

Agala Retuma Lesusa – עגלה רתומה לסוסה

Avi Amsalem – 2005 – אמסלם אבי

Lecha Yaldi – לך ילדי

Avi Amsalem – 1992 – אבי אמסלם LECHA YAHAV – לך יהב

Bein Shney Levavot – בין שני לבבות

Avi Amsalem – 1980 – אבי אמסלם

Vals BeChamesh Ushloshim וולס בחמש ושלושים

[pro-player type=’video’]http://www.youtube.com/watch?v=QZSWpZkPP18[/pro-player] Avi Amsalem 1993 אבי אמסלם

Vals BeChamesh VeShloshim – ואלס בחמש ושלושים

Avi Amsalem – 1993 – אבי אמסלם [youtube 6jAJJTvCyvk] Song by Shlomo Artzi

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM