Debka Yaffo – דבקה יפו

Moshiko Halevi – 1978 – מושיקו הלוי

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM