(C) Hahora Sheli – ההורה שלי

Eli Ronen – 1995 – אלי רונן

"ההורה שלי" (מעגל – 1995)לחן: אלי רונן (1983), ביצוע: אינסטרומנטליחברי היקר ויקטור גבאי מצטרף אלי להדגמה,

Posted by Eli Ronen on Monday, November 6, 2017

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM