Mikarov – מקרוב

Tuvia Tishler – 1995 – טוביה טישלר
[youtube yEltBGy3eOQ]
[youtube s46v9jbLeww]