Kumi VeTzi – קומי וצאי

Lena Ahkenazi – 2011 – לנה אשכנזי

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM