Gabi Gabay Z’l Memorial March 30 2013 – ערב לזכרו של גבריאל גבאי ז”ל

ב-30.3.2013, נערך בשדרות, ערב לזכרו של גבריאל (גבי) גבאי ז”ל.
גבריאל היה מדריך ריקודי עם מעורך מאוד, ואת עיקר פעילותו עשה בארה”ב  יהי זכרו ברוך