Metuka VeRaka – מתוקה ורכה

Dudu Barzilay – 2006 – דודו ברזילי
Seda Ktana – Raka U’Metuka – Raka VeMetuka – Raka UMetuka
שדה קטנה – רכה ומתוקה


RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM