Ma SheAt Ohevet – מה שאת אוהבת

Miri Akuni – מירי אקוני
[youtube 3cer4sg0KTU]

[youtube I6PMEhC3ZuM]