Eshkolit – אשכולית

David Edery – 1980 – דוד אדריLyricist: Zev Chavatzelet מילים: זאב חבצלות

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM