Tzlil Meytar – צליל מיתר

Yom Tov Ochayon – 2001 – יום טוב אוחיון
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=0BjVsHBcDbA[/pro-player]

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM