Yom Shabat – יום שבת

Israel Yakovee – 2006  – ישראל יעקובי
[youtube JPC2vIdcENU]
[youtube 8s2_5-YWtWU]
[youtube iwDkVj7boXY]
[google 7958939875201068363#]
[google 6200139203408120050#]