Boi Elay – בואי אליי

Dalia Maktubi & shlomi Ochayon
Singer Dudo Levi

יוצרים דליה לוי מקטובי ושלומי אוחיון. זמר- דודו לוי

[youtube 2iV7qNWO4ng]

[youtube erYSgLlOdqk]

[youtube ZUJ_6MnGkeM]