Ze Hageshem – זה הגשם

Yom Tov Ochayon – יום טוב אוחיון
[youtube UYNVufR23Fk]