«

»

Print this Post

Vals BeChamesh VeShloshim – ואלס בחמש ושלושים

Avi Amsalem – 1993 – אבי אמסלם
[youtube 6jAJJTvCyvk]

Song by Shlomo Artzi

Permanent link to this article: http://rikudim.net/blog/archives/2425