Rikud Hazak – ריקוד חזק

[youtube hkTs04EF0W0]

יובל טבשי- Yuval Tabashi

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM