Omer Bishtika – אומר בשתיקה

Tzidki Arami – צידקי ערמי
[youtube -Vz-Vc_JvwI]