Zuzu – זוזו

Erez tubul – 2010 – ארז טובול
[youtube kPZ5uDhyxJA]

[youtube riiggHntS7U]

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM