Eyze Yom Yafe – איזה יום יפה

Kobi Michaeli – 2000 – קובי מיכאלי