Taam Menta – טעם מנטה

[google 1072961769389149630]

Choreographer: Shlomo Maman 1996

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM