Al Tishkechi Otanu – אל תשכחי אותנו

Rafi Ziv – 1998 – רפי זיו