Eizo Rakdanit – איזו רקדנית

Choreographer: Shmulik Gov-Ari – 1996 – שמוליק גוב ארי