Hoze Otach Muli – הוזה אותך מולי

Shlomo Arusi – 2008 – שלמה ערוסי

Singer Eyal Golan

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM